Amal Perbuatan Tergantung Pada Niatnya

Hadits Amal Perbuatan Tergantung Pada Niatnya
Sakaran - Berikut ini adalah hadits yang menerangkan bahwa semua amal perbuatan kita tergantung dari niat kita:

Dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi mengatakan: "Aku mendengar Umar bin al Khatab r.a. (berkhutbah) diatas mimbar berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: '(Wahai manusia) sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya (kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya) kepada dunia yang akan dia peroleh atau kepada seorang perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya."'
(HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Umar bin Khatab r.a.: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, amal perbuatan bergantung pada niat. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu menurut niatnya. Barang siapa (niat) hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, barang siapa (niat) hijrahnya untuk mendapatkan harta dunia atau seorang istri, maka hasilnya pun sesuai dengan tujuan hijrahnya itu."
(HR. Muslim)

Semoga dua hadits diatas menambah perbendaharaan hafalan atau pengetahuan tentang hadits. Dan semoga menjadi amal ibadah yang diridhai Allah. Amin.