Dari Seribu Orang, 999 Masuk Neraka dan Seorang Masuk Surga

Perbandingan orang masuk neraka dan masuk ke surga.
Sakaran - Perbandingan jumlah orang masuk surga dan masuk neraka. Berikut ini sebuah hadits yang menggambarkan besaran Perbandingan jumlah orang masuk surga dan masuk neraka.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id r.a.: Rasulullah SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Wahai Adam.' Adam menjawab, 'Saya penuhi panggilan Engkau dengan segala kebahagiaan, dan segala kebaikan ada di tangan-Mu.' Allah menitahkannya, 'Pisahkanlah anak cucumu yang akan dikirimkan ke neraka!'
Adam bertanya, 'Berapakah yang akan dikirimkan ke api neraka?'
Allah menjawab, 'Dalam setiap seribu orang, yang dikirimkan ke neraka sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang.'"
Rasulullah SAW bersabda, "Peristiwa itu akan terjadi, ketika anak kecil menjadi beruban (dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan terlihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras)".
Abu Sa'id berkata, "Keadaan yang demikian itu membuat mereka sangat resah."
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah diantara kami yang bisa menjadi satu di antara seribu orang itu?"
Rasulullah SAW menjawab, "Bergembiralah! Karena dari Ya'jud dan Ma'juj yang seribu, sedangkan dari kamu itulah yang seorang; demi Zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya.
Lalu beliau bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh aku sangat berharap agar kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga."
Kemudian beliau bersabda, Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh sangat besar harapanku agar kamu menjadi separuh penghuni surga. Sesungguhnya, perumpamaan kalian dengan umat umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di kulit banteng hitam, atau sebuah selar kaki keledai."
(HR. Muslim)

Semoga dari 1000 orang itu, kita menjadi satu yang masuk ke surga Allah. Amin.