Mendoakan Untuk Orang Yang Telah Memberi Zakat

Mendoakan Untuk Orang Yang Telah Memberi Zakat
Sakaran - Bagi orang Islam yang mampu berzakat diwajibkan mengeluarkan atau membayar zakat. Bagi yang tidak mampu salah satunya fakir miskin akan menerima zakat. Dianjurkan atau disunahkan kepada penerima zakat saat menerima zakat untuk mendoakan kepada pemberi zakat seperti yang dicontohkan Nabi SAW dalam salah satu hadis berikut ini.

Dirwayatkan dari Abdullah bin Aufa r.a.: Apabila Rasulullah SAW menerima sedekah (zakat) mereka, beliau berdoa, "Wahai Allah, ampunilah mereka." Lalu Abu Aufa datang menyerahkan sedekahnya, beliau berdoa, "Wahai Allah, ampunilah keluarga Abu Aufa."
(HR. Muslim)


Hadis diatas, kepada para penerima zakat diperintahkan untuk mendoakan pemberi zakat. Tentunya dengan doa doa kebaikan seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Sebelum menerima zakat, penerima zakat juga dianjurkan untuk meminta kerelaan atau keikhlasan terlebih dahulu. Dengan demikian, pemberi zakat akan ikhlas dan mendapat pahala dan doa itu insya Allah akan terkabul. Amin.