Allah Membanggakan Majelis Dzikir di Hadapan para Malaikat-Nya

Allah Membanggakan Majelis Dzikir di Hadapan para Malaikat-Nya
Sakaran - Hadis ini menerangkan bahwa Allah membanggakan suatu majelis dzikir di hadapan para malaikat-Nya.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri r.a.: Mu'awiyah pernah mendapatkan suatu majelis di masjid, lalu dia bertanya, "Majelis apa ini?"
Kata mereka, "Kami berkumpul dalam rangka berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla ."
Kata Mu'awiyah, "Demi Allah, apakah kalian benar benar berkumpul hanya untuk maksud itu (berdzikir)?"
Jawab mereka, "Demi Allah, kami berkumpul hanya untuk maksud itu (berdzikir)."
Kata Mu'awiyah, "Sesungguhnya, "aku tidak meminta kalian bersumpah untuk menuduh yang bukan bukan, dan tak seorangpun yang paling sedikit mendapatkan hadis Rasulullah SAW dari pada aku. Rasulullah SAW pernah melihat suatu majelis sahabat, lalu beliau bertanya, 'Majelis apakah ini?' Mereka menjawab, 'Kami berkumpul untuk berdzikir kepada Allah dan memuji-Nya karena telah menunjukkan kami kepada Islam serta melimpahkan anugerah-Nya kepada kami.' Beliau bersabda, 'Demi Allah, apakah kalian berkumpul hanya untuk maksud itu?' Jawab mereka, 'Demi Allah, kami berkumpul hanya untuk maksud itu.' Sabda beliau, 'Sesungguhnya, aku tidak akan memintamu bersumpah dengan tuduhan yang bukan bukan, hanya saja Jibril a.s. datang kepadaku memberitahukan bahwa Allah 'Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan malaikat.'"
(HR. Muslim)


Hadis diatas sudah jelas bagi umat muslim bahwa Allah membanggakan Mejelis Dzikir di hadapan para malaikat-Nya. Tidak ada larangan bagi umat muslim untuk membuat sebuah majelis dzikir untuk berdzikir kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan anugerah-Nya. Majelis dzikir bukan merupakan suatu ajaran bid'ah karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.