Home
kampung
sakaran
Asal Usul dan Sejarah Sakaran Sebagai Nama Kampung

Asal Usul dan Sejarah Sakaran Sebagai Nama Kampung

Sakaran- Konon setiap nama tempat atau daerah memiliki sejarah masing masing. Begitu pula dengan Sakaran yang saat ini menjadi nama sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Bantul. Kampung Sakaran mempunyai alamat lengkap Dusun Sakaran DK. Kepuh Kulon RT 05 Kel. Wirokerten, Kec. Banguntapan, Bantul.

Dari cerita turun temurun, konon katanya Sakaran diambil dari sebuah nama orang yang tinggal pertama kali di tempat ini. Meskipun tidak diketahui nama aslinya secara pasti, namun orang tersebut dikenal dengan nama Kyai Cakar. Nama tersebut diberikan kepadanya karena Kyai Cakar memang memiliki kaki dengan bentuk layaknya sebuah cakar.

Dulu kampung sakaran hanya merupakan alas belantara yang kosong yang kemudian didatangi Kyai Cakar. Di tempat inilah, Kyai Cakar tinggal bersama Nyai Cakar untuk pertama kalinya dan mempunyai keturunan keturunan yang menetap di lokasi ini. Semasa hidupnya Kyai Cakar memiliki hewan peliharaan berupa Sapi warna putih, Pitek atau ayam warna lurik sekul, dan burung perkutut.

Setelah meninggal Kyai Cakar dimakamkan tepat ditengah Kampung Sakaran bersama istrinya Nyai Cakar. Saat ini Kyai Cakar diabadikan menjadi nama kampung sebagai cikal bakal Kampung Sakaran. Tidak diketahui pula tahun berapa Kyai Cakar maupun Nyai Cakar meninggal namun para Tetua atau Sesepuh Kampung meyakini meninggalnya Kyai Cakar dan Nyai Cakar adalah di awal abad ke 19. Peninggalan yang masih utuh dari Kyai Cakar sampai sekarang berupa dua buah tombak yang diyakini sebagai senjata perang melawan penjajah.

Gapura masuk Kampung Sakaran