Hadis: Allah Akan Menghukum Hamba yang Menuduh Sahayanya Berzina

Hadis tentang ancaman kepada seseorang yang menuduh kepada sahayanya telah berbuat zina.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Abul Qasim (Rasulullah) SAW bersabda, "Barang siapa menuduh zina kepada sahayanya, pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan hukuman, kecuali yang dikatakannya benar."
(HR. Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bahwa seseorang yang menuduh kepada sahayanya telah berbuat zina padahal yang dikatakannya itu tidak benar maka Allah akan menghukum orang tersebut saat hari kiamat tiba. Allah tidak akan menghukumnya jika tuduhan tersebut memang benar adanya.